'ചക്രകസേരയിലും പൊരുതി നേടുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ…

Listen now (10 min) | ജീവിതത്തിൽ തളരാതിരിക്കാന്‍ നമുക്കാവശ്യം നിശ്ചയദാര്‍ഡ്യവും മനോധൈര്യവും ആണെന്ന് കാണിച്ച് തരികയാണ് ചക്രകസേരയിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ആസ്വദിക്കുന്ന മിനിയും ദീജയും

Listen →