24 വർഷം ഭർത്താവിൽ നിന്നും കൊടിയ പീഡനം, 50…

Listen now (8 min) | പെണ്ണാണ് എല്ലാം സഹിക്കണം എന്ന പതിവ് പല്ലവിക്ക് അവസാനമിടാൻ ക്ലോഡിന്‍ തീരുമാനിച്ച നിമിഷമാണ് ഈ ഇസ്രായേൽ സ്വദേശിനിയുടെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായത്

Listen →